Công trình nhà phố Quận 6

Thông tin công trình:

  • CĐT:
  • Diện tích:
  • Quy mô:
  • Năm hoàn thành:
  • Địa điểm: